El Brollador

La Font de Quart és un brollador artesà, les aigües del qual sorgeixen al fons de la Vall de Segó. Són aigües que provenen d’aqüífers subterranis, alimentats sobretot per la vessant est de la Serra de Javalambre i vessant sud de la Serra d’Espadà. El riu Palància és el principal element d’aquesta xarxa hidrogràfica, que en Sot de Ferrer, a l’altura de la Presa d’Algar, inicia un recorregut subterrani cap a la costa en sentit oest-est. En el recorregut apareixen afloraments i fonts, de les quals el principal exponent és la Font de Quart.

La Font de Quart es localitza al terme municipal de Quart de les Valls, en el punt on conflueixen el Barranc de la Font i el Barranc del Coronat, en una zona on la topografia del terreny va afavorir l’aflorament de l’aigua i la formació d’una llacuna.

El seu cabal és de l’ordre de 25.000 l / m, si bé actualment s’ha reduït gairebé a la meitat.

De les seues aigües se’n beneficien els termes municipals de les poblacions de les Valls i Almenara, que conjuntament constitueixen la Vall de Segó. El destí tradicional de l’aprofitament ha estat el reg, l’abastament i els usos industrials representats en molins arrossers i de farina.

La inscripció oficial de l’aprofitament data de principis dels anys 60, si bé aquesta no és més que el reconeixement legal -d’acord amb la Llei d’aigües vigent en aquell moment- de l’ús continuat de les aigües per abastament, reg i indústria, a través d’una infraestructura i una organització jurídica d’origen hispanomusulmà, que les primeres referències escrites del qual situen al segle XV.

Ullal