Llavaners

Els llavaners o també podem dir safareigs, existien a cada poble de la Vall de Segó. Hi estaven sobre alguna de les sequies o derivacions de la Font, per poder tindre aigua corrent, neta en cada moment. A alguns pobles hi havia més d’un. S’utilitzaven per poder llavar la roba, i algunes eines de cuina més grans, com ara paelles, calderos, etc. Era un lloc de reunió diaria, punt de trobada i de xarrada, i com no, de xafarderia.
En alguns pobles encara es conserven, i s´han restaurat.
Llavaner de Quartell
Llavaner de Faura
Llavaner de Quart
Llavaner de Benifairó
Llavaner d’Almenara
Llavaner de Benavites