Sistars – Partidors

Séquia Mare

La totalitat de les aigües derivades de la Font de Quart discorren per la Séquia Mare, travessant subterràniament el camí de la Font, per sota del “Pont de les galeres”.

Sistars

 • Sistar de Setí
  Primer sistar, situat en el tram inicial de la Séquia Mare de la Font, en ell es produeix la primera divisió de cabals, derivant l’anomenada dotació del Sistar del Setí. La derivació es realitza a través de la Séquia del SETÍ. El cabal restant discorre per la Séquia Mare, passa pel Molí de la Font i arriba al segon sistar o Sistar de la Font.
  Vore Imatge
 • Sistar de la Font
  En aquest sistar, es divideix el cabal en cinc parts, que s’agrupen en tres séquies o braçals principals: 1) la Séquia de Benavites i Almenara que rep dues cinquenes parts del cabal, 2) la Séquia del Mig, que rep també dues cinquenes parts, i 3) la Séquia Jugadora, que rep un cinqué del cabal que arriba. A partir del Sistar de la Font, cadascun d’aquests tres braçals principals, manté una organització independent.
  Vore Imatge
 • Sistar de l´Oixet
  Situat a la Séquia Jugadora, deriva: 1) cabals per regar parcel·les de Quartell a la partida de l’Oixet, 2) cabals que continuen per la Séquia de la Muntanya de la Moleta i reguen parcel·les de Quart i Benifairó, 3)cabals que condueixen directament cap a la Séquia del Mig, i des d’aquesta a Benifairó i Faura, 4) cabals que es condueixen directament cap a la Séquia del Mig i es deriven al Sistar de Quartell, a Quartelli a Faura, a Llogarets (Santa Coloma) i el Roll. Benifairó i Faura reben els cabals de la Jugadora, de divendres a posta de sol, fins dissabte a la mateixa hora (24h a la setmana).
  Vore Imatge
 • Sistar de Quartell
  És travessat per la Séquia del Mig. La seua funció és derivar els cabals addicionals derivats en el Sistar de l’Oixet, que pertanyen a Quartell, i a Faura, a llogarets i el Roll. L’altra funció del sistar és proporcionar a Quartell la recotxa permanent de servei, la qual es pren per la séquia de l’esquerra, els dies que no correspon tanda i, per tant, no circulen aigües de la fila jugadora. Per açò, aquesta aigua es pren de les aigües comunes de Faura i Benifairó. La recotxa de Quartell és de 1/5 de Fila.
  Vore Imatge
 • Sistar de l´Arap
  La Séquia de Benavites-Almenara divideix els cabals al Sistar de l’Arap, entre la Séquia d’Almenara i la de Benavites-Benicalaf.
  Vore Imatge
 • Sistar de Benifairó
  Es troba soterrat baix la carretera CV-320. En ell se separen les aigües de Faura i Benifairó, de manera que a partir d’aquest discorren per séquies diferents.
  Vore Imatge
 • Sistar de Faura
  En aquest sistar les aigües de la fila de Faura es divideixen a parts iguals entre dues séquies. La de la dreta, en direcció al nucli urbà. La séquia de l’esquerra en direcció est es dirigeix cap a les terres dels antics llogarets.
  Vore Imatge