Història

  • Foto antiga

Alguns treballs, de caràcter professional i/o acadèmic, de l’àmbit de la història i la geografia, han confirmat l´origen hispanomusulmà del Sistema de Distribució de la Font de Quart, que Marc Ferri considera com un dels més complexos dels existents en el nostre país.

Afinar una cronologia precisa pot constituir un tema d´investigació i discusió. En aquest sentit, José Mª Cueco Adrián, igual que altres historiadors, estableixen 1248 com l´any en què el rei Jaume I concedeix als habitants de Morvedre un privilegi sobre les aigües del riu de Sogorb i les de la Font de la Vall de Segó.

Marc Ferri situa en la concòrdia de 1437 la primera notícia documental que es coneix sobre la xarxa de distribució i ,conseqüentment, del seu aprofitament.

Al llarg del temps, és inqüestionable el paper d’aquest brollador com a element fonamental de l’assentament i el desenvolupament de la població de la Vall de Segó, que des dels temps medievals, homes i dones, han utilitzat per a la principal de les finalitats de l’ús d´aquestes aigües, el reg, però també per a l’abastament i l’activitat industrial.