Recursos: Origen i Volums

Usos previstos en la concesió en cada terme municipal

 

ASIGNACIONS FONT DE QUART
Reg (Ha) Reg (Hg) Abastiment (l/s) Molins
Preferents Eventuals Preferents Eventuals
Almenara 126,11 695,15 1.515,75  8.355,20 6,85 Pedro, Canya, Micalet
Benavites 83,53  311,72 1.004,05 3.746,68 1,17 Arap
Benifairó  63,61 146,67  764,59 1.762,86 De Baix
Faura 90,99  195,04  1.093,69 2.344,33 De Dalt
Quartell 67,59 199,67 812,43 2.399,99
Quart 33,56 403,42 - La Font , Penya, Doblons
Sagunt 329,66 3.962,34
465,41 1.877,94 5.593,96 22.571,41

Font: Inscripció I-61/37 de l’Aprofitament, de data 2 d’agost de 1965