La Junta de les Aigües de la Font de Quart

Foto 7

 

Foto 8

La Junta d’Aigües de la Font de Quart és l’òrgan rector, que es responsabilitza de la distribució de les aigües de la Font de Quart. En ell estan representats tots els municipis de la Vall de Segó. A Sagunt hi ha superfície amb dret de reg, si bé aquesta superfície només pot regar de les denominades aigües eventuals, en concret aigües sobrants de la Séquia de Benifairó i de Faura. Per aquest motiu, no formen part de la Junta.

La Junta està formada per un vocal de cada poble i un suplent, nomenats antigament per Junta General de Regants i actualment pels Plens dels ajuntaments, i sempre entre propietaris residents al municipi i que siguen propietaris de terrenys. La presidència de la Junta l’ostenta algun dels alcaldes per torn rotatiu de dos anys.

Hi ha un càrrec, anomenat Sequier Major, designat en terna, per la Junta de Govern, a proposta dels ajuntaments de Faura i Benifairó (antigament també entrava en la terna el caserio de Benicalaf), amb la responsabilitat de coordinar i assessorar la Junta en les qüestions relatives a la distribució de les aigües, així com dirigir i ordenar al guarda en les funcions que li pertoquen.

El Guarda de la Font té, entre altres, les funcions de la distribució de les aigües, vigilància de les séquies, manteniment dels sistars i les bases de la pròpia Font.

Antigament quan es regava a pla, amb l´aigua de la Font, existia també un sequier o regador de la Font en cada poble.