Referents

El nostre patrimoni no és més que allò que ens diferencia d´altres espais, que ens defineix i dóna contingut a la nostra existència. I això no ho fan les grans construccions ni els grans esdeveniments, si no allò que ha perdurat en el temps, allò que forja les nostres vides i la nostra manera de fer. La nostra riquesa l´hem de buscar als elements diferenciadors de la nostra terra, com per exemple en un sistema de regadiu provinent de l’herència àrab encara en marxa.Marc Ferri
La población, las riquezas y la felicidad del valle dependen de la copiosa fuente de Quart, cuyas cristalinas aguas brotan entre arenas y guijo muy menudo.A.J. Cavanilles
El hecho de que una fuente ofrezca sus aguas no trasciende para que sea objeto de la historia. Pero cuando fertilizó las tierras y entre los hombres se estableció el primer pacto para utilizar las aguas es cuando dejó de ser un fenómeno para convertirse en un venero de riqueza; y por ello entra en la historia.José Mª Cueco Adrian