Marjal d’Almenara

La Marjal d’Almenara és un espai protegit que s’extén per una superfície de 1.500 hectàrees i abasteix quatre municipis (Moncofa, Xilxes, la Llosa, Almenara) de la comarca de la Plana Baixa (Castelló) i tres (Sagunt, Benavites, Quartell) del Camp de Morvedre (València). Aquesta és una zona de gran interés ambiental, amb una important biodiversitat natural, que està inclosa en el Catàleg de Zones Humides aprovat el 10 de setembre de 2002 pel Govern Valencià i forma part com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC) i zona ZEPA (zona d’especial protecció d’aus), de la Xarxa Natura 2000.

Foto 12