Patrimoni Inmaterial

El constitueixen els usos, coneixements i tècniques, juntament amb els instruments i objectes, que els són inherents. Així com també les normes establertes per les comunitats de la Vall de Segó al llarg de la història, en la gestió dels recursos hídrics de la Font de Quart documentades en:

  1.  Ordenances per al Govern de les Aigües. (Quart dels Valls, 1854).
  2.  Repartiment de les 1.000 ptes que necessita la Junta de Govern de la Font de Quart per atendre les seues despeses ordinàries (Quartell, 1883).
  3. Plànols de distribució a escala 1:2000, traçats a mà, dels quals es desconeix l’autor.

En el Llibre del Repartiment apareix esmentada la Vall de Segó. L’any 1248, el rei Jaume I concedeix als habitants de Morvedre el primer privilegi per a l’ús de les aigües del riu de Sogorb i les de la Font de la Vall de Segó . En virtut d’aquest privilegi, els nous pobladors havien de mantenir el mateix sistema de distribució heretat dels musulmans.
El dèsset de setembre de 1437 es va signar una concòrdia entre els pobles interessats en el reg. Aquesta concòrdia, transcrita per Chabret i Fraga en el seu llibre Sagunto su historia y sus monumentos, va ser convinguda entre els jurats de Morvedre i la noblesa de les Valls. Elevada a sentència amb data de 4 octubre 1437, es considera el primer document detallat sobre la distribució de les aigües de la Font.